จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

โปรโมชั่นฝากข่าว 3 เว็บไซต์ แถมฟรี 1 เว็บไซต์ จ่าย 450 บาทเท่านั้น


***ไฟล์ภาพไม่ควรเกิน 250 kb size 800×450 px

 • รับฝากประชาสัมพันธ์ข่าว ค่าบริการ 150.-/ ข่าว / บทความ
 • ต้องการติด backlinks คิดค่าบริการ 800.- ต่อครั้ง อยู่บนเว็บนาน 6 เดือน
  โดยท่านสามารถฝากบทความเข้ามาได้ที่ E-mail: pattita.media@gmail.com
  ทางทีมงานจะขอพิจารณาข่าวที่เหมาะสมและจะนำขึ้นให้ ลูกค้าสามารถระบุหมวดหมู่ข่าวบนหน้าเว็บได้
  ว่าต้องการให้แสดงที่หน้าใด ได้เพียง 1 หมวดหมู่เท่านั้น

แจ้งการชำระเงินผ่านทาง Line ได้ค่ะ


รับฝากข่าวประชาสัมพันธ์-yakzabpr.com
เงื่อนไขและข้อตกลงในการลงข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ yakzabpr.com เป็นเว็บไซต์ให้บริการด้านข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ซึ่งผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงเหล่านี้
โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตามที่เว็บไซต์เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งกล่าวล่วงหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

yakzabpr.com มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านจากบุคคลที่สาม เว้นแต่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทาง yakzabpr.com ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสมเท่านั้น

ดังนั้นผู้ใช้บริการจะต้องรักษาข้อมูลการเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับเช่นเดียวกัน

ระงับข้อพิพาท

ทาง yakzabpr.com จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นอันเนื่องมากจากข้อมูล และเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการนั้นได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ yakzabpr.com

การใช้งาน

 • ผู้ใช้บริการสามารถลงข่าวประชาสัมพันธ์ได้ต้องเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลต่างๆครบถ้วนตามความจริงเท่านั้น
 • ห้ามลงข่าวที่มีลักษณะขัดต่อศีลธรรม กฎหมาย ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งก่อให้เกิดความแตกแยกรวมถึงข้อความอันเป็นเท็จ หรืออวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
 • ในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่า มีการผิดกฎ กติกา หรือฝ่าฝืน ละเมิดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี yakzabpr.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการลบประกาศและยกเลิกสิทธิ์ผู้ใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั้งนี้หากพบว่าข้อความเนื้อหาประชาสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดความเสียหายใดๆแก่ เว็บไซต์ผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่นบุคคลใด ผู้ใช้บริการหรือเจ้าของประกาศนั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ทางเว็บไซต์ yakzabpr.com ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ห้ามลงข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมทุกชนิด สินค้าปลอม สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าที่ อย. ห้ามจำหน่าย ยาและอาหารเสริม ที่ไม่มีเลขอย.กำกับ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
ไม่มีใบอนุญาต การซื้อ-ขายบริการทางเพศ หรือสื่อยั่วยุ โฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับการทำงานผ่าน internet ทุกชนิด

เงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานบริการนี้จะใช้บังคับและตีความกฎหมายไทย จะต้องเป็นไปตามเขตอำนาจของศาลไทยเท่านั้น