จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

คุณปรีชา กัลยาประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วย อ.สุรชัย วงศ์สวัสด์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค และคุณมัณฑกา จริโมภาส ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต้อนรับนักศึกษาในหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 8 คน เข้าฝึกงาน โดยมีคุณพิสิษฐ์ ภักดีบาง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการเป็นตัวแทนส่งมอบ

บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับนักศึกษาเข้าฝึกงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรได้ฝึกปฏิบัติงานจริง สร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในทุกมิติ ยกระดับความสามารถให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพช่างแอร์ ให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของประเทศได้ในอนาคต